« Wróć

Polityka Prywatności

Osoby odwiedzające stronę internetową www.denuo.pl informujemy, że dane gromadzone z formularza ofertowego i z odpowiedzi na ogłoszenia rekrutacyjne przechowujemy tylko na czas sporządzenia oferty handlowej lub rekrutacji, co nie narusza ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). 

Wykorzystujemy gromadzone dane osobowe wyłącznie do celów wewnętrznych. Przedmiotowych danych nie udostępniamy żadnym osobom, nie wypożyczamy ich i nie sprzedajemy.

Wykorzystujemy pocztę elektroniczną do przesyłania dokumentów, informacji o działalności firmy i powiadomień związanych ze świadczonymi przez nas usługami. Wykorzystujemy wyłącznie adresy podane dobrowolnie przez Klientów i użytkowników internetu. 

Korespondencję elektroniczną (e-mail) zawierającą dane osobowe i adres e-mail wykorzystujemy wyłącznie do prowadzenia spraw Klientów, których reprezentujemy lub do odpowiedzi na pytania zgłaszane przez inne osoby. 

Zobowiązujemy się do ścisłego przestrzegania ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych z późn. zm., oraz ustawy z 18.07.2002 z późn. zm. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Strona internetowa www.denuo.pl podaje odsyłacze do innych stron w internecie. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ochronę Państwa danych na tych stronach, jak i za treść, kompletność i aktualność informacji i danych umieszczonych na nich. 

Nie bierzemy także odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z wykorzystania informacji lub danych znajdujących się na stronie. 

Korzystając ze strony internetowej www.denuo.pl wyrażają Państwo akceptację dla naszej polityki bezpieczeństwa i ochrony prywatności. Jeśli nie zgadzają się Państwo z naszymi zasadami, prosimy nie korzystać z ww. strony internetowej. 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce ochrony prywatności. Zmiany mogą nastąpić w dowolnym czasie, a użytkownicy mogą, lecz nie muszą być o tym powiadomieni.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące powyższych zagadnień, prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem podanym na stronie internetowej www.denuo.pl

Zawartość strony Biuro rachunkowe Denuo jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie tekstów (także ich części) lub materiału graficznego wymaga uzyskania uprzedniej zgody właściciela firmy. 

Wszelkie działania i zaniechania naszej firmy i użytkowników naszej strony internetowej podlegają polskiemu prawu, a miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla właściciela Biura Rachunkowego Denuo.